Cena Petra Fedora 2008 a 2009

 

5. februára 2009 boli na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave udelené ceny fondu Dr. Petra Fedora za roky 2008 a 2009 Dr. Tomášovi Vinařovi a Dr. Broni Brejovej.

Foto: Dr. Martina Neboháčová