Cena Petra Fedora 2013

 

29. januára 2014 bola na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave udelená ceny fondu Dr. Petra Fedora za rok 2013 Dr. Lubici Niederovej-Kubíkovej