100. Kuželov seminár

 

13. marca 2015 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave konala 100. prednáška v rámci cyklu Kuželovych seminárov. Našim hosťom bol prof. Gottfried Schatz (University of Basel, Switzerland).