Dekan Prírodovedeckej fakulty UK

v spolupráci s občianskym združením NATURA

vyhlasuje


V E Ľ K Ú  F O T O S Ú Ť A Ž

 

pri príležitosti 70-teho výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK

v dvoch hlavných kategóriach:


Kategória A: Od mikrosveta po makrosvet: zázraky prírody 

Kategória B: Naše naj .../ Náš najväčší div prírody / Predstavujeme katedru


Podmienky súťaže                                                                                                                                              Prihláška

Súťaž podporili:

Kategória A

Od mikrosveta po makrosvet: zázraky prírody


130 snímok (+ 16 mimo súťaž)

Kategória B

Naše naj .../ Náš najväčší div prírody / Predstavujeme katedru


47 snímok (+ 1 mimo súťaž)

Súťažné snímky:

(kliknite na album)

Výstava vybraných fotografií je

v prezentačnom centre PrifUK Amos

od 23. septembra 2010


Snímky z vernisáže