Výstavu podporili:


CPS PriF UK, NATURA o.z. a Bulharský kultúrny inštitút

O b r á z k y   z   c i e s t

z cestovného albumu J. & P. Kolarov

Výstava bola oficiálne ukončená, niektoré z fotografií je možné zhliadnuť

v priestoroch Prif UK v miestnosti CH1-205