Podporujeme a (spolu)organizujeme:


Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

V roku 2017 prevzalo Občianske združenie NATURA v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK záštitu nad Cenou za výnimočný vedecký výsledok v oblasti genetiky a evolučnej biológie a Štipendiom pre mladých vedeckých pracovníkov. Finančný dar bol poskytnutý pánom Ing. Viliamom Sedlárom.


Central European Meeting on Genome Stability and Dynamics


Fond Petra Fedora / Cena Petra Fedora

od roku 2009 prebralo Občianske združenie NATURA záštitu nad Fondom Petra Fedora


Kuželove semináre

organizované katedrami genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v spolupráci s Natura, o.z.


Letná škola bioinformatiky pre doktorandov


Natura Lectures


Projekt Slovenskej Virtuálnej Univerzity


Projekt TalNet / BioWorkshop a ChemWorkshop

Sieť pre systematické vyhľadávanie talentovaných stredoškolských študentov pre biomedicínske vedy


Podpora tvorby vysokoškolských učebníc a kníh:

  1. Klasické experimenty v genetike (2015)

  2. Laboratory Protocols in Molecular and Cell Biology of Yeasts (2013)

  3. Genomika (2013)


Výročná konferencia o kvasinkáchFinančne sme podporili:


Občianske združenie Natura darovalo prístrojové vybavenie a výpočtovú techniku katedrám biochémie a genetiky Prírodovedeckej fakulty UK v celkovej sume ~1 mil. Skk (~33 tis. EUR) (december 2005)


Laboratórium komparatívnej a funkčnej genomiky. Občianske združenie Natura finančne podporilo rekonštrukciu laboratória CH1-206 na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (júl 2014).


Seminárna miestnosť profesora Štefana Kuželu. Občianske združenie Natura finančne podporilo rekonštrukciu seminárnej miestnosti CH1-222 v budove Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorá bola pomenovaná na počesť profesora Kuželu.


Od roku 2007 podporujeme prednášky špičkových mladých vedeckých pracovníkov v oblasti biochémie, genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie kvasiniek formou pozvaných Natura lectures v rámci série Výročných konferencií o kvasinkách.Naše doterajšie úspešné akcie:


XXII International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology

Bratislava, 7.-12. augusta 2005


Letná škola bioinformatiky pre doktorandov 2007

Bratislava, 13.-18. júla 2007


35. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 16.-18. mája 2007


36. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 14.-16. mája 2008


Obrázky z ciest

výstava fotografií z albumu rodiny Kolarov, Bratislava, 1.2.-30.4.2008


Konferencia Evolúcia Quo Vadis?!

Donovaly, 19.-22. júna 2008


Spoznaj svoju DNA v rámci projektu Noc výskumníka (26.-27. septembra 2008)

v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)


Chémia v biológii, biológia v chémii

prednáškové dopoludnie pre stredoškolských študentov, pedagógov a ďalších záujemcov (7. novembra 2008)


BioWorkshop a ChemWorkshop

sústredenia pre stredoškolských študentov z celej Slovenskej republiky (1.-5. decembra 2008)


Cenu Petra Fedora za roky 2008 a 2009 získali Dr. Tomáš Vinař a Dr. Broňa Brejová (5. februára 2009)

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria]


37. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 13.-15. mája 2009


Letná škola bioinformatiky pre doktorandov 2009

Modra, 31.8.-5.9.2009


Spoznaj svoju DNA v rámci projektu Noc výskumníka (25. septembra 2009)

v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)


Darwinov deň

prednáškové dopoludnie pre stredoškolských študentov, pedagógov a ďalších záujemcov (6. novembra 2009)


Cenu Petra Fedora za rok 2010 získal Dr. Peter Jedlička (19. februára 2010)

[Pozvánka] [MiniFotoGaléria]


38. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 11.-14. mája 2010


Výstava fotografií “Myanmar a Vietnam - Ľudia a krajina” (od 20. mája 2010)

[Pozvánka]


Veľká fotosúťaž  pri príležitosti 70-teho výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK

(od 15. apríla do 31. mája 2010, vernisáž 23. septembra 2010)


Letná škola bioinformatiky pre doktorandov 2010

(5.-11- septembra 2010, Tatranská Lomnica)


Spoznaj svoju DNA v rámci projektu Noc výskumníkov (24. septembra 2010)

v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)


Medzi človekom a šimpanzom [Pozvánka] [Fotogaléria]

prednáškové dopoludnie pre stredoškolských študentov, pedagógov a ďalších záujemcov (17. decembra 2010)


39. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 3.-6. mája 2011


Central European Meeting on Genome Stability and Dynamics

medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 13. mája 2011


Gény, hormóny, správanie a my [Pozvánka] [Fotogaléria]

prednáškové dopoludnie pre stredoškolských študentov, pedagógov a ďalších záujemcov (17. júna 2011)


Letná škola bioinformatiky pre doktorandov 2011 [Pozvánka]

Bratislava, 11.-15. júla 2011


Cena Dr. Petra Fedora za roky 2011 a 2012

2.decembra 2011, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave [Pozvánka] [MiniFotoGaléria] [veda.sme.sk]


Cena Dr. Petra Fedora za rok 2013

29.januára 2014, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave [Pozvánka] [MiniFotoGaléria]


41. výročná konferencia o kvasinkách

Smolenice, 20.-23. mája 2014